. Home Ons bedrijf Contact en Route Busy Magazine
     

. SNELMENU

. Fotografie
-
. Video
-
. Huisstijl
-
. Brochures
-
. Advertenties
-

. Marketing
-

. Verpakkingen
-
. Webdesign
-
. Presentaties
-

. Nieuwsbrieven

 

 

 

Marketing
Marketingcommunicatie is het in contact treden met bedrijven, instanties en/of consumenten om hun kennis, attitude en gedrag te beïnvloeden in een voor het marketingbeleid gunstige richting.

Het contact kan persoonlijk zijn zoals in persoonlijke verkoop, via massamedia zoals in reclame,
of door tussenkomst van anderen zoals in marketing-PR.


Onderzoek
Onderzoek vormt de basis van elk reclameplan. Het is te gevaarlijk om alleen op intuïtie te vertrouwen.
De marktomstandigheden veranderen te snel en de concurrentie is te sterk.

Het is ook belangrijk om de mate van betrokkenheid van de consument vast te stellen. Bij de aankoop van sommige producten (afwegingsgoederen en speciale goederen) voelen consumenten zich zeer betrokken.
De aankoop geeft hun gevoel van spanning. Bij de aankoop van andere producten (dagelijkse gebruiksgoederen) is nauwelijks sprake van enige betrokkenheid. De mate van betrokkenheid hangt
ondermeer af van het risico dat aan de aankoop is verbonden, de aard van het product en de ervaring
die men met het product heeft.

Een laatste onderwerp van onderzoek in deze fase van de reclameplanning vormen de sterke en de zwakke punten van de concurrentie. Op basis hiervan kan de positionering worden vastgesteld.


Positionering
Positionering op de levenscyclus van een product vormen de kern van de reclamestrategie.

Welke uitstraling moet een product krijgen? Goedkoop, exclusief. Moet het gekoppeld worden aan een
bepaalde levensstijl? Moet het een emotionele waarde geven? Positionering is de plaatsing van een merk
t.a.v. andere merken.


Mediaplan
Reclamestrategie van het mediaplan. Het mediaplan is een strategie om de media zo in te schakelen dat de
doelgroep optimaal bereikt wordt. Het maken van een mediaplan start met het formuleren van mediadoelstellingen. Daarna is het van belang via welke media de reclameboodschap naar buiten komt.
Aan de hand van het budget kan dan uiteindelijk een plaatsingsschema vervaardigd worden.